Księgowość

W ramach prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oferujemy reprezentację przed organami skarbowymi oraz m.in.:

  • Opracowanie zakładowego planu kont
  • Księgowanie dokumentów
  • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
  • Prowadzenie ewidencji dla środków trwałych, wyposażenia
  • Sporządzanie i wysyłanie plików JPK, deklaracji podatkowych VAT, CIT
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz wniosków do KRS

W ramach prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów oferujemy reprezentację przed organami skarbowymi oraz m.in:

  • Dokonywanie zapisów w KPiR
  • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
  • Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT
  • Roczne rozliczanie podatkowe PIT

Ponadto dla naszych klientów przygotowujemy raporty analityczne kosztów i przychodów. Przygotowujemy również zlecenia płatności w banku klienta do dalszej autoryzacji.