Zerowy PIT dla młodych w pigułce – wzór oświadczenia

Zerowy PIT dla młodych – wszystko, co musisz wiedzieć. Wzór oświadczenia.

Zerowy PIT dla młodych to ulga w podatku dochodowym dla osób do 26. roku życia. Zerowy podatek dla młodych już obowiązuje. Sprawdź, kogo dotyczy ulga w PIT, jak z niej skorzystać, czy trzeba składać oświadczenie aby nie płacić zaliczek na podatek dochodowy oraz czy zerowy PIT dla młodych obejmuje umowę zlecenie.

Zerowy PIT dla młodych

Zerowy PIT dla młodych – czyli dla kogo?

26 lipca 2019 roku weszła w życie ustawa, która zmienia sytuację osób poniżej 26. roku życia (w tym studentów) na rynku pracy. Od 1 sierpnia, co do zasady, za otrzymane wynagrodzenia pracownicy spełniający kryteria ulgi w PIT będą zwolnieni z podatku dochodowego. Według wyliczeń Ministerstw Finansów, z ulgi ma skorzystać ponad 2 mln młodych pracowników.
Zerowy PIT dla młodych ma jednak swoje ograniczenia i nie dotyczy wszystkich młodych pracowników. Ulga w podatku nie obejmuje m.in. wynagrodzeń osób prowadzących własną działalność gospodarczą (czyli rozliczających się m. in. na podstawie księgi przychodów i rozchodów – klik) lub otrzymujących świadczenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu w spółkach. Zerowy PIT dotyczy również przychodów jedynie do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Jeżeli mowa o roku 2019, czyli tak naprawdę o pięciu miesiącach obowiązywania znowelizowanej ustawy, limit ten wynosi 35 636,67 zł. Wszystko powyżej tej kwoty (zsumowane ze wszystkich umów) będzie opodatkowane według skali podatkowej.

Zerowy PIT dla młodych a umowa zlecenie

W pierwotnej wersji projektu ustawy, ulga w podatku dochodowym miała obowiązywać jedynie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Ustawa, która ostatecznie weszła w życie stanowi, że zerowy podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. To dobra wiadomość szczególnie dla studentów, którzy ze względu na wymagania dotyczące elastycznych godzin pracy w większości przypadków zatrudniani są właśnie na umowy cywilno-prawne.

Zerowy PIT dla młodych a umowa o dzieło

Czy ulga w podatku dochodowym dla osób poniżej 26. roku życia dotyczy umów o dzieło? Niestety, ustawodawca spośród najbardziej popularnych form umów zawieranych między pracodawcami o studentami i innymi młodymi osobami uwzględnił jedynie umowę o pracę oraz umowę zlecenie. Zatem umowa o dzieło nie podlega pod zerowy PIT dla młodych.

Ile można zyskać na zerowym podatku?

Ministerstwo Finansów, na swojej stronie (klik) opublikowało tabelę, która przedstawia oszczędność w skali miesiąca oraz w skali roku w odniesieniu do trzech pułapów wynagrodzenia – minimalnego, przeciętnego oraz na poziomie rocznego limitu 85 529 zł. Poniżej znajduje się ta tabela:
Tabela opisująca zysk z wprowadzenia ulgi PIT O wg wynagrodzenia miesięcznego, zysku miesięcznego i rocznego
Należy jednak pamiętać, że pomimo zwolnienia z podatku dochodowego, większość pracowników nadal obowiązuje ubezpieczenie zdrowotne, które wcześniej w znacznej części można było odliczyć od podatku. Teraz podatku nie ma, lecz składka na ubezpieczenie dalej obowiązuje. Dlatego największymi beneficjentami ustawy o zerowym PIT’cie będą studenci, którzy zazwyczaj ubezpieczeni są u swoich rodziców lub na uczelni.

Czy trzeba składać oświadczenie na zerowy PIT?

Tempo wprowadzenia nowej ustawy było szybkie i zaskoczyło niejednego pracodawcę oraz pracowników. Pojawiło się wiele pytań – czy trzeba składać oświadczenie o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy; czy warto to robić i jeżeli tak, to do kiedy.
Oświadczenie na zerowy PIT, które wypełni pracownik, zdejmuje z pracodawcy obowiązek naliczania i odprowadzania składki na podatek dochodowy za tę osobę. W zamian, pracodawca powinien wypłacić pracownikowi pensję w kwocie netto powiększoną o podatek dochodowy.

Przykład:
Zakładamy, że student do 26 roku życia, zatrudniony na umowę zlecenie ma w kontrakcie wpisaną kwotę brutto w wysokości 3 500 zł. Do tej pory otrzymywał on 2 996 zł „do ręki”, a różnica przekazywana była do Urzędu Skarbowego jako zaliczka PIT. Od 1 sierpnia 2019 roku, jeżeli pracownik złożył odpowiednie oświadczenie, będzie dostawać pełną wypłatę w wysokości 3 500 zł.

Zatem dzięki złożeniu oświadczenia, pracownik powinien otrzymywać wyższą, miesięczną pensję netto. Dotyczy to wszystkich wypłat następujących od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym dana osoba złożyła oświadczenie. Dlatego w większości przypadków, pracownikowi opłaca się złożyć oświadczenie na zerowy PIT dla młodych.

Należy jednak zaznaczyć, że nawet jeżeli pracownik nie złoży żadnego oświadczenia, to nie straci tych pieniędzy. Pracodawca do końca roku będzie zobligowany odprowadzać dalej zaliczki na PIT za pracownika, tak jak to robił do tej pory, a młoda osoba uzyska zwrot wszystkich zaliczek przekazanych od 1 sierpnia do Urzędu Skarbowego wraz z wysłaniem rozliczenia rocznego PIT 37.

Od stycznia 2020 roku sytuacja się zmieni i wtedy co do zasady pracodawca będzie wypłacał pracownikom do 26. roku życia wynagrodzenie w pełnej wysokości (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

 

Wzór oświadczenia na Zerowy PIT

Oświadczenie nie musi być utworzone według konkretnego wzoru. Aby jednak zachować wszelkie niezbędne punkty, zalecamy skorzystanie ze wzoru opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Dostępne jest do pobrania tutaj: Pobierz wzór oświadczenia na zerowy PIT dla młodych poniżej 26. roku życia

Zespół Biura Rachunkowego BD Partner przygotowany jest do obsługi kadrowo-płacowej spółek oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, które zatrudniają lub nawiązują umowy cywilno-prawne z osobami do 26. roku życia. Naszym Klientom pomagamy wdrożyć się w nową sytuację oraz udostępniamy wzór oświadczenia na Zerowy PIT. Dokładamy wszelkich starań, aby być stale na bieżąco ze zmianami w przepisach oraz informować o tym naszych Klientów. W celu nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu (klik) – setki zadowolonych Klientów na przestrzeni ostatnich 10-ciu lat naszej działalności nie mogą się mylić.

Jarosław Badowski
Menedżer ds. Rozwoju
BD Partner Sp. z o.o.
jaroslaw.badowski@bdpartner.pl