Ważne Terminy w Księgowości

Ważne Terminy w Księgowości

Prowadząc własną działalność gospodarczą lub będąc odpowiedzialnym za składanie odpowiednich deklaracji, zeznań oraz płacenie podatków bardzo ważne jest, aby pilnować wszystkich comiesięcznych oraz corocznych terminów. Zapominanie o nich lub przesyłanie dokumentów z opóźnieniem może skutkować mandatami oraz innymi karami. Mając to na uwadze, Biuro Rachunkowe BD Partner z siedzibą w Warszawie (na Woli) w sprawach skarbowych zawsze dba o terminowość swoich Klientów. Jeżeli powstałoby opóźnienie z naszej winy – konsekwencje uczciwie weźmiemy na siebie. Poniżej przedstawiamy ważne terminy w księgowości.

Jeżeli chcesz wiedzieć, do którego dnia miesiąca należy zapłacić VAT, zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych, poniżej przygotowaliśmy kalendarz skarbowy. Zapisz tę stronę i traktuj to jako ściągawkę lub powierz nam obsługę księgowo-kadrową Twojej firmy, a nasi specjaliści dopilnują wszystkich terminów za Ciebie. Skontaktuj się z nami.

Ważne terminy podatkowe – comiesięczne

 • Do 7 dnia rozliczyć się muszą podatnicy na karcie podatkowej
 • Do 20 dnia zapłacić należy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych
 • Do 20 dnia osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, muszą wpłacić zaliczki na podatek dochodowy
 • Do 25 dnia rozliczyć trzeba podatek VAT i złożyć formularz VAT-7, a w przypadku podatników, którzy VAT rozliczają kwartalnie, robią to do 25 dnia następującego po kwartale
 • Do 25 dnia w wersji elektronicznej rozliczyć należy VAT UE za miesiąc poprzedni
 • Do 25 dnia wszyscy czynni podatnicy VAT mają obowiązek wysłania JPK_VAT

Ważne terminy podatkowe – roczne zeznania 

 • Do 31 stycznia należy złożyć PIT-28 dotyczący poprzedniego roku podatkowego
 • Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym należy złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). Do tego dnia należy również uregulować różnicę między podatkiem należnym, a sumą zaliczek przekazanych do US w roku poprzednim
 • Do ostatniego dnia lutego (w przypadku formy elektronicznej deklaracji) lub do 31 stycznia (dla formy papierowej) należy złożyć informację o dochodach podatnika PIT-11
 • Do 31 stycznia należy złożyć deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR

Ważne terminy podatkowe – składki ZUS – comiesięczne

 • Do 10 dnia należy odprowadzić składki za pracodawcę niezatrudniającego pracowników
 • Do 15 dnia należy odprowadzić składki za pracowników i za pracodawcę zatrudniającego pracowników

Więcej wiadomości na naszym Facebooku.

Jarosław Badowski
Menedżer ds. Rozwoju
BD Partner Sp. z o.o.
jaroslaw.badowski@bdpartner.pl

Słowa kluczowe:

Do kiedy VAT? Kiedy zapłacić VAT? Kiedy zapłacić ZUS? Termin złożenia VAT-7, Do kiedy złożyć VAT-7? Terminarz podatkowy, ważne terminy podatkowe; Do kiedy deklaracje PIT? Kiedy złożyć PIT? Ważne terminy podatkowe.