Kadry i płace

Nasi specjaliści z dziedziny kadr i płac zapewniają kompleksową obsługę począwszy od sporządzania umów, list płac, przez skrupulatne prowadzenie dokumentacji kadrowej po sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego oraz deklaracji do ZUS.
W skład usług kadrowo-płacowych wchodzą również:

  • Przygotowanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych;
  • Rozliczanie urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym zwolnień lekarskich;
  • Rozliczanie umów cywilnoprawnych;
  • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach;
  • Rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS;
  • Organizowanie szkoleń BHP;
  • Organizacja badań lekarskich